Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 43: Trọng lượng, lực hấp dẫn

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 43: Trọng lượng, lực hấp dẫn sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:
Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 43: Trọng lượng, lực hấp dẫn

A. MỞ ĐẦU

Theo truyền thuyết, vào một ngày đẹp trời của năm 1666, khi Niu-tơn đang ngồi suy nghĩ dưới bóng mát của một cây táo thì thấy một quả táo chín rơi. Theo em, hiện tượng này đã làm ông nảy sinh ý tưởng gì về lực?

B. KHÁM PHÁ

I. Lực hút của Trái Đất

Câu 1. Tìm thêm ví dụ về lực hút của Trái Đất

Câu 2. Lực nào sau đây là lực hút của Trái Đất?

  • Lực làm cho chiếc thuyền nổi trên mặt nước
  • Lực kéo chiếc thuyền bị nước tràn vào chìm xuống
  • Lực đẩy thuyền đi theo dòng nước

Câu 3. Các lực vẽ trong một mặt phẳng đứng dưới đây, lực nào có thể là lực hút của Trái Đất? Vì sao?

II. Trọng lượng và lực hút của Trái Đất

Hoạt động: Hãy dự đoán trọng lượng của một vật quanh em, rồi dùng lực kế kiểm tra. ( Học sinh tự làm)

III. Trọng lượng và khối lượng

* Hoạt động: Trong các nội dung sau đây, nội dung nào phù hợp với khối lượng, với lực hút của Trái Đất, trọng lượng?

a. Có đơn vị đo là niuton

b. Có đơn vị đo là kilogam

c. Có phương và chiều

d. Đo bằng lực kế

e. Đo bằng cân

g. Không có phương và chiều

IV. Lực hấp dẫn

Câu hỏi:

Câu 1. Trái đất hút quả táo thì quả táo có hút Trái Đất không? Nếu có thì lực này gọi là gì?

Câu 2. Trang phục của các nhà tu hành vĩ trụ có khối lượng khoảng 50 kg. Tại sao họ vẫn có thể di chuyển dễ dàng trên Mặt Trăng?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle