Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 44: Lực ma sát

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 44: Lực ma sát KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:
Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 44: Lực ma sát

A. MỞ ĐẦU

Khi đi trên sàn nhà trơn ướt, ta có thể bị ngã. Em có thể giải thích tại sao không?

B. KHÁM PHÁ

I. Lực ma sát là gì?

* Câu hỏi:

Câu 1. Lực ma sát là lực tiếp xúc hay lực không tiếp xúc?

Câu 2. Xác định phương và chiều của lực ma sát trong các hình 44.2?

II. Lực ma sát nghỉ và lực ma sát trượt

* Câu hỏi: Mỗi em hãy tìm một ví dụ cho mỗi loại lực ma sát

III. Tác dụng của lực ma sát đối với chuyển động

  • Hãy chỉ ra lực ma sát trong các tình huống sau đây và nói rõ có tác dụng cản trở hay thúc đẩy chuyển động

IV. Ma sát trong an toàn giao thông

* Câu hỏi:

Câu 1. Tại sao trên mặt lốp xe lại có các khía rãnh (hình 44.7)? Đi xe mà lốp các khía rãnh đã bị mòn thì có an toàn không? Tại sao?

Câu 2: Tại sao khi phanh gấp, lốp xe ô tô để lại một vệt đen dài trên đường nhựa?

Câu 3. Hãy giải thích ý nghĩa của biển báo chỉ dẫn tốc độ giới hạn chạy trên đường cao tốc mô tả trong hình 5.8?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle