Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 45: Lực cản của nước

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 45: Lực cản của nước KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:
Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 45: Lực cản của nước

A. MỞ ĐẦU

  • Trong hai phương tiện đường thủy ở trên thì tàu ngầm có tốc độ nhỏ hơn nhiều. Tại sao?

B. KHÁM PHÁ

I. Thí nghiệm về lực cản của nước

* Hoạt động: Tìm hiểu thí nghiệm sgk trang 160

Câu 1. Tại sao khi có nước trong hộp thì số chỉ lực kế lớn hơn khi chưa có nước trong hộp?

Câu 2. Tìm hiểu thêm ví dụ về lực cản vật chuyển động trong nước.

II. Lực cản của nước có đặc điểm gì?

  • Hãy nghĩ cách dùng hai tấm cản có kích thước khác nhau chứng tỏ đặc điểm trên của lực cản của nước.

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle