Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 47: Một số dạng năng lượng

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 47: Một số dạng năng lượng sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:
Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 47: Một số dạng năng lượng

A. MỞ ĐẦU

Em hãy chỉ ra các dạng năng lượng xuất hiện trong những hiện tượng ở hình sau.

B. KHÁM PHÁ

I. Nhận biết năng lượng

* Hoạt động: Nhìn quanh phòng học của em để tìm ra những vật đang sử dụng năng lượng. Sắp xếp những thứ tìm thấy theo dạng năng lượng sử dụng tương ứng (điện, nhiệt, âm thanh, ánh sáng). Nêu những gì đang xảy ra đối với các vật đó.

II. Các dạng năng lượng

* Câu hỏi: 

Câu 1: Gọi tên dạng năng lượng chính được sử dụng trong mỗi tình huống sau đây:

Câu 2: Hãy chọn tên dạng năng lượng (ở cột A) phù hợp với phần mô tả (ở cột B). Ví dụ 1 - d.

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle