Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 50: Năng lượng tái tạo

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 50: Năng lượng tái tạo sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:
Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 50: Năng lượng tái tạo

A. MỞ ĐẦU

Hình bên là cơ cấu nguồn năng lượng dùng để sản xuất điện ở nước ta năm 2015. Theo em năng lượng tái tạo là gì?

B. KHÁM PHÁ

I. Nguồn năng lượng trong tự nhiên

Hãy kể tên các dụng cụ có trong lớp học hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng không tái tạo.

II. Nguồn năng lượng tái tạo

* Câu hỏi:

Câu 1.

a) Nêu những đặc điểm khác nhau giữa nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo.

b) Những nguồn năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo: than, xăng, Mặt Trời, khí tự nhiên, gió.

Câu 2. Các nhà khoa học dự đoán rằng đến năm 2100 sẽ không còn dầu và than trên Trái Đất. Cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi ra sao khi nguồn nhiên liệu này cạn kiệt?

Hoạt động: Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng năng lượng mặt trời

Câu 1: Quan sát hình 50.2 dưới đây và trả lời các câu hỏi sau:

a. Năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời có thể được chuyển hóa thành điện như thế nào? ( Hình 50.2a)

b. Năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu từ thực vật bằng cách nào? (Hình 50.2b)

Câu 2: Thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm trong việc sử dụng năng lượng mặt trời thay thế nhiên liệu hóa thạch trong hình 50.3:

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle