Giải sách KNTT lịch sử và địa lí 6 bài 12: Núi lửa và động đất

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 12: Núi lửa và động đất sách KNTT lịch sử và địa lí 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn lịch sử và địa lí 6.
Bài giải:

A. Phần mở đầu

Núi lửa và động đất là hai thiên tai gây ra nhiều thảm hoa kinh hoàng trong lịch sử nhân loại. Động đất và núi lửa diễn ra như thế nào và nguyên nhân do đâu?

Google:
giải lịch sử 6 KNTT, giải địa lí 6 sách kết nối, giải kntt lịch sử và địa lí, giải bài 12: Núi lửa và động đất

1. Núi lửa

1/ Quan sát hình 1 và đọc thông tin trong mục 1, em hãy mô tả hiện tượng núi lửa và nguyên nhân hình thành núi lửa

2/ Theo em, núi lửa phun trào sẽ gây ra những hậu quả gì?

2. Động đất

1/ Quan sát hình 2 và thông tin trong mục 2, em hãy nêu hậu quả do động đất gây ra

2/ Quán sát các hình sau, hãy cho biết những hành động đúng khi động đất xảy ra

B. Phần luyện tập và vận dụng

1/ Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình

2/ Em hãy tìm kiếm thông tin về thảm họa do một trận động đất hoặc núi lửa gây ra trên thế giới và chia sẻ trước lớp

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle