Giải sách KNTT lịch sử và địa lí 6 bài 2: Các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 2: Các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử sách KNTT lịch sử và địa lí 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn lịch sử và địa lí 6.
Bài giải:
Google:
giải lịch sử 6 KNTT, giải địa lí 6 sách kết nối, giải kntt lịch sử và địa lí, giải bài các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử

1. Tư liệu hiện vật

Thế nào là tư liệu hiện vật? Từ hình 2 và 3, em hãy kể thêm một số tư liệu hiện vật mà em biết.

2. Tư liệu chữ viết

1/ Đoạn tư liệu trên cho em biết thông tin gì về thời đại Hùng Vương

2/ Em hiểu thế nào là tư liệu chữ viết? Vì sao bia Tiến sĩ ở Văn Miếu (hình 4) cũng được coi là tư liệu chữ viết?

3. Tư liệu truyền miệng

1/ Thế nào là tư liệu truyền miệng

2. Hình 5 khiến em liên hệ đến truyền thuyết nào trong dân gian

Phần luyện tập và vận dụng

1/ Theo em, tư liệu hiện vật, tư liệu chữ viết, tư liệu truyền miệng và tư liệu gốc có ý nghĩa gì và giá trị gì?

2/ Khai thác hình 2, 3, 4 và 5 trong bài học, hãy cho biết hình ảnh nào thuộc tư liệu gốc?

3/ Hãy kể tên một số truyền thuyết có liệ quan đến lịch sử mà em biết.

4/ Ở nhà em hoặc nơi em sinh sống có những hiện vật nào ó thể giúp tìm hiểu lịch sử. Hãy giới thiệu ngắn gọng một giênh vật mà em thích nhất.

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle