Giải sách KNTT lịch sử và địa lí 6 bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà sách KNTT lịch sử và địa lí 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn lịch sử và địa lí 6.
Bài giải:

A. Phần mở đầu

Nước sông, hồ, nước ngầm và băng hà là nguồn nước ngọt chính trên Trái Đất. Các nguồn nước này có vai trò như thế nào đối với tự nhiên và đời sống con người? Làm thế nào để sử dụng chúng đạt hiệu quả cao?

Google:
Giải kết nối tri thức lớp 6, địa lí 6 sách KNTTCS, giải địa lí 6 sách mới, bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

1. Sông hồ 

a. Sông

1/ Đọc thông tin trong mục a, em hãy mô tả các bộ phận của một dòng sông lớn

2/ Xác định trên hình 1: lưu vực sông, dòng sông chính, phụ lưu, chi lưu

3/ Em hãy nêu mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với nguồn cung cấp nước sông

b. Hồ

c. Vai trò của nước sông, hồ

1/ Dựa vào các hình 2, 3 và hiểu biết của em, hãy nêu một số nguồn gốc hình thành hồ

2/ Dựa vào thông tin trong mục c và các hình 4, 5, em hãy lấy ví dụ cụ thể để minh họa về vai trò của nước sông, hồ

d. Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ

Đọc thông tin trong mục d, quan sát hình 6 và dựa vào hiểu biết của em, hãy cho biết việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ có thể mang lại những lợi ích gì. Nêu ví dụ.

2. Nước ngầm

1/ Dựa vào hình 7, em hãy cho biết nước ngầm được hình thành như thế nào?

2/ Nước ngầm chủ yếu được sử dụng vào mục đích gì?

3/ Nêu một số biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ nước ngầm

 

3. Băng hà (sông băng)

1/ Nêu vai trò của băng hà đối với tự nhiên và đời sống con người

B. Phần luyện tập và vận dụng

1/ Em hãy kể tên các nguồn nước ngọt quan trọng trên Trái Đất và tầm quan trọng của chúng đối với con người

2/ Thu thập thông tin và cho biết trong các sông: sông Đà, sông Luộc, sông Đuống, sông Lô, sông nào là lưu phụ, sông nào là chi lưu của sông Hồng

3/ Việc khai thác nước ngầm vượt quá giới hạn cho phép sẽ gây ra hậu quả như thế nào?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle