Giải sách KNTT lịch sử và địa lí 6 bài 22: Lớp đất trên Trái Đất

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 22: Lớp đất trên Trái Đất sách KNTT lịch sử và địa lí 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn lịch sử và địa lí 6.
Bài giải:

A. Phần mở đầu

Đất là một trong các thành phần tự nhiên của Trái Đất. Sự sống trên Trái Đất được bao bọc, nuôi dưỡng và phát triển nhờ đất. Em có biết: Đất gồm những thành phần nào? Đất được hình thành như thế nào? Trên Trái Đất có bao nhiêu nhóm đất điển hình?

Google:
Giải kết nối tri thức lớp 6, địa lí 6 sách KNTTCS, giải địa lí 6 sách mới, bài 22: Lớp đất trên Trái Đất

1. Các tầng đất

1/ Quan sát hình 1, em hãy kể tên các tầng đất

2/ Trong các tầng đất, tầng nào trực tiếp tác động đến sinh trưởng và phát triển của thực vật 

2. Thành phần của đất

1/ Quan sát hình 2, cho biết đất bao gồm những thành phần nào. Thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất trong đất tốt?

2/ Tại sao chất hữu cơ chiếm tỉ lệ nhỏ trong đất nhưng lại có ý nghĩa quan trọng đối với cây trồng

3/ Các nhân tố hình thành đất

Dựa vào hình ảnh và thông tin trong mục 3, em hãy trình bày nhân tố hình thành đất mà em cho là quan trọng nhất và giải thích cho sự lựa chọn đó

4. Một số nhóm đất điển hình trên Trái Đất

Xác định trên hình 5 nơi phân bố chủ yếu của ba nhóm đất: đất đen thảo nguyên ôn đới, đấy pốt dôn, đất đỏ vàng nhiệt đới

B. Phần luyện tập và vận dụng

1/ Dựa vào bản đồ hình 5, cho biết tên nhóm đất phổ biến ở nước ta

2/ Tại sao để bảo vệ đất, chúng ta phải phủ xanh đất trống, đồi núi trọc

3/ Con người có tác động như thế nào đến sự biến đổi đất

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle