Giải sách KNTT lịch sử và địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 4

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài: Câu hỏi và bài tập chương 4 sách KNTT lịch sử và địa lí 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn lịch sử và địa lí 6.
Bài giải:
Google:
giải lịch sử 6 KNTT, giải địa lí 6 sách kết nối, giải kntt lịch sử và địa lí, giải bài: Câu hỏi và bài tập chương 4

1/Hãy vẽ sơ đồ nội dung bài học chương 4

2/ Nêu một số việc cần làm để góp phần bảo vệ khí quyển

3/ Hãy ghi lại bản tin dự báo thời tiết của một địa phương trong hai ngày gần nhau. Nêu sự thay đổi các yếu tố  thời tiết giữa hai ngày đó

4/Tìm thông tin về các đặc điểm khí hậu của Việt Nam và chia sẻ với các bạn

5/ Hãy nêu một số việc làm cụ thể chúng ta cần thực hiện để giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu

6/ Nhà trường có tổ chức triển lãm về chủ đề "Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu", hãy thành lập một nhóm tham gia triển lãm đó 

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle