Giải sách KNTT toán 6 bài 23: Mở rộng hai phân số bằng nhau

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 23: Mở rộng hai phân số bằng nhau sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

LT1: Trang 5 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

HĐ1: Trang 5 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

HĐ2: Trang 5 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

HĐ3: Trang 5 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

HĐ4: Trang 5 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Ta có : 2*10=5*4=20 ;  1*9=3*3=9

LT2: Trang 6 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

HĐ5: Trang 6 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

HĐ6: Trang 6 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

HĐ7: Trang 6 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

LT3: Trang 6 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

LT4: Trang 6 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

6.1: Hoàn thành bảng sau:

Phân số  Đọc  Tử số  Mẫu số 
57       
611      
  âm hai phần ba     
    -9 -11
 

6.2: Thay dấu "?" bằng số thích hợp

6.3: Viết mỗi phân số sau đây thành phân số bằng nó và có mẫu dương

6.4: Rút gọn các phân số sau:

6.5: Viết các số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ , dưới dạng phân số tối giản.      15 phút ; 90 phút

6.6: Một vòi nước chảy vào một bể không có nước, sau 40 phút thì đầy bể .Hỏi sau 10 phút , lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể ?

6.7: Hà linh tham gia một cuộc thi sáng tác và nhận được phần thưởng là số tiền 200000 đồng .Bạn mua một món quà để tặng sinh nhật mẹ hết 80000 đồng. Hỏi Hà Linh đã tiêu hét bao nhiêu phần trăm số tiền mình được thưởng ?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle