Giải sách KNTT toán 6 bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

HĐ1: Trang 9 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

HĐ2: Trang 9 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

HĐ3: Trang 9 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

LT2: Trang 9 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

HĐ4: Trang 9 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

LT3: Trang 9 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

LT4: Trang 9 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

 
Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

6.8: 

6.9: 

6.10: Lớp 6A có 4/5 số học sinh thích bóng bàn , 7/10 số học sinh thích bóng đá và 1/2 số học sinh thích bóng chuyền .Hỏi môn thể thao mào được các bạn học sinh lớp 6A yêu thích nhât ?

6.11:

6.12: Bảng sau cho biết chiều dài ( theo đơn vị feet, 1 feet xấp xỉ bằng 30,84 cm) của một số loài động vật có vú nhỏ nhất trên thế giới.

Chuột chũi châu Âu  Dơi Kitti Chuột túi có gai  Sóc chuột phương Đông 
512 83100 14 13

Hãy sắp xếp các động vật trên theo thứ tự chiều dài từ lớn đến bé.

6.13: Mẹ có 15 quả táo , mẹ muốn chia  đều số táo đó cho bốn anh em .Hỏi mỗi anh em được mấy quả táo và mấy phần của quả táo ?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle