Giải sách KNTT toán 6 bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

HĐ1: Trang 15 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu : Muốn cộng hai phân số cùng mẫu , ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu 

LT1: Trang 16 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

HĐ2: Trang 16 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

LT2: Trang 16 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

HĐ3: Trang 15 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

LT3: Trang 16 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

LT4: Trang 16 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

HĐ4: Trang 16 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu ,ta lấy tử số của phân số thứ nhất trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu .

LT5: Trang 18 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Thử thách nhỏ:

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

6.21: Tính:

a. $\frac{-1}{13}$ + $\frac{9}{13}$

b. $\frac{-3}{8}$ + $\frac{5}{12}$

6.23: Tính:

a. $\frac{-5}{3}$ - $\frac{-7}{3}$

b. $\frac{5}{6}$ - $\frac{8}{9}$

6.24: Tính một cách hợp lí

A = ($\frac{-3}{11}$) + $\frac{11}{8}$ - $\frac{3}{8}$ + ($\frac{-8}{11}$)

6.25: Chị Chi mới đi làm và nhận được tháng lương đầu tiên. Chị quyết định dùng $\frac{2}{5}$ số tiền đó để chi tiêu trong tháng, dành $\frac{1}{4}$ số tiền để mua quà biếu bố mẹ . Tìm số phần tiền lương còn lại của chị Chi. 

6.26: Mai tự nhẩm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy: ?$\frac{1}{3}$ thời gian là dành cho việc học ở trường ; ?$\frac{1}{24}$ thời gian là dành cho các hoạt dộng ngoại khóa ; ?$\frac{7}{16}$ thời gian dành cho hoạt động ăn ,ngủ .Còn lại là thời gian dành cho các công việc cá nhân khác. Hỏi :

a) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khóa ?

b) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác ?

6.22: Tìm số đối của các phân số sau:

$\frac{-5}{3}$ ; $\frac{6}{13}$ ; $\frac{4}{-3}$

 

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle