Giải sách KNTT toán 6 bài 26: Phép nhân và phép chia phân số

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 26: Phép nhân và phép chia phân số sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

HĐ1: Trang 19 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

$\frac{8}{3}$ . $\frac{3}{7}$ = $\frac{24}{21}$ = $\frac{8}{7}$

$\frac{4}{6}$ . $\frac{5}{8}$ = $\frac{20}{48}$ = $\frac{5}{12}$

LT1: Trang 19 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a. $\frac{-2}{5}$ . $\frac{5}{4}$ = $\frac{-10}{20}$ = $\frac{-1}{2}$

b. $\frac{-7}{10}$ . $\frac{-9}{11}$ = $\frac{63}{110}$

VD1: Trang 20 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Diện tích của hình tam giác là:

$\frac{1}{2}$ . $\frac{9}{5}$ . $\frac{7}{3}$ = $\frac{21}{10}$ (cm)

LT2: Trang 20 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a. $\frac{6}{13}$ . $\frac{8}{7}$ . $\frac{-26}{3}$ . $\frac{-7}{8}$ = ( $\frac{8}{7}$ . $\frac{-7}{8}$ ) . ( $\frac{6}{13}$ . $\frac{-26}{3}$ ) = (-1) . (-4 )= 4

b. $\frac{6}{5}$ . $\frac{3}{13}$ - $\frac{6}{5}$ . $\frac{16}{13}$ = $\frac{6}{5}$ . ($\frac{3}{13}$ - $\frac{16}{13}$) = $\frac{6}{5}$ . (-1) = $\frac{-6}{5}$

HĐ2: Trang 20 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

$\frac{5}{4}$ . $\frac{4}{5}$ = $\frac{20}{20}$ = 1

$\frac{-5}{7}$ . $\frac{7}{-5}$ = $\frac{-35}{-35}$ = 1

Từ HĐ2, ta có :

Phân số nghịch đảo của 11 là $\frac{1}{11}$

Phân số nghịch đảo của $\frac{7}{-5}$ là $\frac{-5}{7}$

HĐ3: Trang 21 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0 , ta nhân số bị chia với phần nghịch đảo của số chia .

$\frac{3}{4}$ : $\frac{2}{5}$ = $\frac{3}{4}$ . $\frac{5}{2}$ = $\frac{15}{8}$

LT3: Trang 21 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a. $\frac{-8}{9}$ : $\frac{4}{3}$ = $\frac{-8}{9}$ . $\frac{3}{4}$ = $\frac{-8 . 3}{9 . 4}$ = $\frac{-2}{3}$

b. (-2) : $\frac{2}{5}$ = (-2) . $\frac{5}{2}$ = -5

VD2: Trang 20 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Một cái bánh cần số phần của cốc đường là:  $\frac{3}{4}$ : 9 = $\frac{3 . 1}{4 . 9}$ = $\frac{1}{12}$ (phần)

Làm 6 cái bánh cần số phần cốc đường là: 6 : $\frac{1}{12}$ = $\frac{1}{2}$ (phần)

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

 
Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

6.27: Thay dấu "?" bằng số thích hợp trong bảng sau :

a $\frac{9}{25}$ 12 $\frac{-5}{6}$
b 1 $\frac{-9}{8}$ 3
a . b ? ? ?
a : v ? ? ?

6.28: Tính:

a. $\frac{7}{8}$ + $\frac{7}{8}$ : $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{2}$

b. $\frac{6}{11}$ + $\frac{11}{3}$ . $\frac{3}{22}$

6.29: Tính một cách hợp lí:

a. $\frac{3}{4}$ . $\frac{1}{13}$ - $\frac{3}{4}$ . $\frac{14}{13}$

b. $\frac{5}{13}$ . $\frac{-3}{10}$ . $\frac{-13}{5}$

6.30: Mỗi buổi sáng , Nam thường đi xe đạp từ nhà đến trường vơi vận tốc 15km/h và hết 20 phút. Hỏi quãng đường từ nhà Nam đến trường dài bao nhiêu kilomet?

6.31: Một hình chữ nhật có chiều dài là $\frac{7}{2}$ cm,diện tích $\frac{21}{10}$ cm2.Tìm chiều rộng của hình chữ nhật. 

6.32: Tìm x biết 

a. x . $\frac{7}{2}$ = $\frac{7}{9}$

b. x : $\frac{8}{5}$ = $\frac{5}{2}$

6.33: Lớp 6A có $\frac{1}{3}$ số học sinh thích môn Toán .Trong số các học sinh thích môn Toán, có $\frac{1}{2}$ số học sinh thích môn Ngữ Văn .Hỏi có bao nhiêu phần số học sinh lớp 6A thích cả môn Toán và Ngữ Văn ?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle