Giải sách KNTT toán 6 bài 27: Hai bài toán về phân số

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 27: Hai bài toán về phân số sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

LT1: Trang 23 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a.$\frac{3}{100}$.200=6

b.$\frac{3}{4}$.60 phút =45 phút 

LT2: Trang 24 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Số đó là : -115:$\frac{1}{4}$=-460

VD1: Trang 24 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Siêu thị có số mặt hàng là : 6 000:$\frac{3}{4}$=8000(mặt hàng)

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

 
Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

6.34: Tính:

a. $\frac{4}{5}$ của 100

b.  $\frac{1}{4}$ của -8

6.35: 

a. $\frac{2}{5}$ của 30 m là bao nhiêu mét?

b. $\frac{3}{4}$ ha là bao nhiêu mét vuông?

6.36: Tìm một số, biết:

a. $\frac{2}{7}$ của số đó là 145

b. -36 là $\frac{3}{8}$ của số đó

6.37: Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải Quân Việt Nam có thể lặn tối đa tới 300m. Sau 15 phút , tàu có thể lặn được tới độ sâu bằng $\frac{2}{5}$ độ sâu tối đa. Em hãy tính xem lúc đó tàu cách mực nước biển bao nhiêu mét ?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle