Giải sách KNTT toán 6 bài 29: Tính toán với số thập phân

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 29: Tính toán với số thập phân sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

HĐ1: Trang 32 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

 a. 2,259+0,31 =2,569 ;                                   b. 11,325-0,15=11,175.

HĐ2: Trang 32 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a.(-2,5)+(-0,25)=-(2,5+0,25)=-2,75;                                 b.(-1,4)+2,1=0.7.

LT1: Trang 32 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a.(-2,259)+(-31,3)=-(2,259+31,3)=-33,559.

b.11,5+(-0,325)=11,5-0,325=11,175.

VD1: Trang 32 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Độ cao  mới của tàu sau khi tàu nổi lên thêm 0,11 km là : -0,32+0,11=-0,21 (km)

LT2: Trang 33 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a.32,1-(-29,325)=32,1+29,325=61,425

b.7,289-16,075=-8,786.

VD2: Trang 32 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Nhiệt độ trung bình ở Bắc Cực cao hơn và cao hơn : -3,4-(-49,3)=45,9 độ C

HĐ3: Trang 33 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

12,5.1,2=15

HĐ4: Trang 33 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a.(-12,5).1,2=-15

b.(-12,5).(-1,2)=15

LT3: Trang 33 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a.2,72.(-3,25)=-8,84

b.(-0,827).(-1,1)=0,9097.

VD3: Trang 34 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Số tiền xăng là: 14 260 . 1,6=22 816 (đồng)

HĐ5: Trang 34 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

31,5: 1,5=21

HĐ6: Trang 34 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a.(-31,5) : 1,5=-21           b. (-31,5) : (-1,5)=21

Câu hỏi 1: Trang 34 toán 6 sách Kết nối tri thức

Thương của hai số là số dương khi hai số đó có cùng dấu .

Thương của hai số là số âm khi hai số đó khác dấu

LT4: Trang 34 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a.(-5,24) : 1,31=-4

b.(-4,625) : (-1,25)=3,7

VD4: Trang 34 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Sau khi chủ xưởng nợ trả được một nửa khoản nợ thì số dư tài khoản là :

                 -1,25:2=-0,625 (tỉ đồng)

LT5: Trang 35 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

21.0,1- [4-(-3,2-4,8)]:0,1= 2,1-12:0,1=2,1-120=-117,9.

VD5: Trang 35 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Sau 10 phút tàu lặn sâu  được : 10.-0,021=-0,21(km)

Biểu thức tính độ cao xác định vị trí tàu sau 10 phút kể từ khi tàu bắt đầu lặn là : -0,21+-0,21=-0,42 km ( so với mực nước biển )

Thử thách nhỏ: Trang 34 toán 6 sách Kết nối tri thức

a. Mai đã thực hiện phép trừ với 2 số sau : 120; -0,75

b.Hà đã chọn 2 số sau : -3,2 ; -0,1.

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

 
Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

7.5: Tính :

a.(-12,245)+(-8,235)                                             

b.(-8,451)+ 9,79

c.(-11,254)-(-7,35).

7.6: Tính :

a. 8,625 .(-9);           

b. (-0,325).(-2,35)

c.(-9,5875):2,95.

7.7: Để nhân ( chia ) một số thập phân với 0,1; 0,01;0,001;.... ta chỉ cần dịch dấu phẩy số thập phân đó sang trái (phải) 1,2,3,.... hàng, chẳng hạn :

2,057.0,1=0,2057;

-31,025:0,01=-3 102,5

Tính nhẩm:

a.(-4,125).0,01;

b.(-28,45): (-0,01).

7.8: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a.2,5.(4,1-3-2,5+2.7,2)+4,2:2;

b.2,86.4+3,14.4-6,01.5+3^{2}.

7.9: Điểm đông đặc và điểm sôi của thủy ngân lần lượt là -38,83 độ C và 356,73 độ C. Một lượng  thủy ngân đang để trong tủ bảo quản ở nhiệt độ -51,2 độ C.

a.Ở nhiệt độ đó , thủy ngân ở thể rắn ,thể lỏng hay thể khí ?

b.Nhiệt độ của tủ phải tăng thêm bao nhiêu độ để lượng thủy ngân đó bắt đầu bay hơi?

7.10: Một khối nước đá có nhiệt độ -4,5 độ C .Nhiệt độ của khối nước đá đó phải tăng thêm bao nhiêu độ để chuyển thành thể lỏng ?( biết điểm nóng chảy của nước là 0 độ C).

7.11: Năm 2018 , ngành giấy Việt Nam sản xuất được 3,674 triệu tấn .Biết rằng để sản xuất ra 1 tấn giấy phải dùng hết 4,4 tấn gỗ .Em hãy tính xem năm 2018 Việt Nam đã phải dùng bao nhiêu tấn gỗ cho sản xuất giấy ?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle