Giải sách KNTT toán 6 bài 30: Làm tròn và ước lượng

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 30: Làm tròn và ước lượng sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

HĐ1: Trang 37 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a. Theo em , khối lượng của hộp màu hồng nặng khoảng 6 kg.

b. Khối lượng của hộp màu vàng nặng khoảng 5 kg

CH1: Trang 37 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Trong câu a, nếu viết kết quả làm tròn là 24 không được vì số 24,037 làm tròn tới hàng phần mười .

LT1: Trang 38 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Làm tròn số 3,141 59 tới hàng phần nghìn ta được kết quả là : 3,142.

VD1: Trang 38 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Làm tròn số 479 633 tới hàng nghìn ta được kết quả là: 480 000

VD1: Trang 39 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Ta ước tính khối lượng của mỗi thùng hàng là  1 tấn

Khối lượng của 9 thùng hàng trên xe là : 9.1=9 (tấn )

Tổng khối lượng của cả xe và hàng là : 9+12=21 (tấn ) <25 (tấn )

Vậy xe hàng trên có được phép qua cầu.

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

7.12: Làm tròn 387,0094 tới hàng :

a. phần mười ;                  b. trăm 

7.13: Trong bốn số sau có một số là kết quả phép tính 256,3+ 892,37 +45 .Bằng cách ước lượng ,em hãy cho biết số đó là số nào .

a.1 190,65                                b.2 356,67

c.1 193,67                                d. 128,67

7.14: Chia đều một thanh gỗ dài 6,32 m thành bốn đoạn bằng nhau .Tính độ dài mỗi đoạn gỗ ( Làm tròn kết quả tới hàng phần chục )

7.15: Để đo khoảng cách giữa các hành tinh trong Hệ Mặt Trời , người ta sử dụng đơn vị thiên văn là AU ( 1 AU xấp xỉ bằng khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời ,được tính chinh xác là 149 597 870 700 m) .Để dễ viết ,dễ nhớ , người ta nói 1 AU bằng khoảng 150 triệu kilomet. Nói như vậy nghĩa là ta đã làm tròn số liệu trên tới hàng nào ?

7.16: Mẹ cho An 150 000 đồng để mua đồ dùng học tập . An dự tính mua 15 quyển vở, 5 chiếc bút bi và 10 chiếc bút chì .Gía của một quyển vở ,một chiếc bút bi ,một chiếc bút chì lần lượt là 5 400 đồng ,2 800 đồng ,3 000 đồng .Em hãy ước lượng xem An có đủ tiền để mua đồ dùng học tập theo dự định không ?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle