Giải sách KNTT toán 6 bài 32: Điểm và đường thẳng

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 32: Điểm và đường thẳng sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

Câu hỏi 1: Trang 44 toán 6 sách Kết nối tri thức

Những điểm thuộc đường thẳng d là : A,B

Những điểm không  thuộc đường thẳng d là: C

HĐ1: Trang 44 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Ta thấy chỉ có thể vẽ được đúng một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A,B.

Câu hỏi 2: Trang 45 toán 6 sách Kết nối tri thức

Trong hình 8.4 có 3 đường thẳng , đó là những đường thẳng : AB ,AC,BC.

HĐ2: Trang 45 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Các lỗ hổng có cùng nằm trên một đường thẳng

Câu hỏi 3: Trang 45 toán 6 sách Kết nối tri thức

Bộ ba điểm thẳng hàng : A,B,C và D,B,E

LT1: Trang 45 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a. A,B,C có thẳng hàng.

b.M,N,P không thẳng hàng.

VD1: Trang 46 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Hai cái cọc đóng hai vị trí đã chọn được coi là 2 điểm phân biệt, sợi dây căng qua hai cọc là đường thẳng đi qua 2 điểm dựa vào sợi dây đã căng  vẽ vạch vôi để giúp vẽ vạch vôi theo đường thẳng .

HĐ3: Trang 46 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a. Hai thanh ray đường tàu hình (h.8.9) không có điểm chung.

b.Hai con đường (h.8.9b) có điểm chung.

HĐ4: Trang 46 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Hai đường thẳng phân biệt không thể có nhiều hơn một điểm chung

Câu hỏi 4: Trang 50 toán 6 sách Kết nối tri thức

Một số hình ảnh 2 đường thẳng song song trong thực tế là: hai thanh lan can cầu thang bộ , hai thanh ray đường tàu.....

Một số hình ảnh 2 đường thẳng cắt nhau  trong thực tế là: hai lưỡi cắt của chiếc kéo ,....

LT2: Trang 50 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a. Những đường thẳng đi qua hai trong ba điểm A,B,C là AB,AC,BC.

b.Ta có : AB cắt AC tại A; AB cắt BC tại B; BC cắt AC tại C.

Thử thách nhỏ: Trang 50 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Ta chọn vị trí điểm C trên đường thẳng d sao cho ba điểm A,B,C cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm A,B,C thẳng hàng . Khi ba điểm A,B,C không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào thì không tìm được điểm C để ba điểm A,B,C thẳng hàng.

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

 
Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

8.1: Quan sát hình 8.11.

a.Giao điểm của hai đường thẳng a và b là những điểm nào?

b.Điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào? Hãy trả lời câu hỏi bằng câu diễn đạt và bằng kí hiệu .

8.2: Xem hình 8.12 và trả lời

a. Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

b. Hãy nêu ít nhất hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

c. Bốn điểm A,B,C và S có thẳng hàng không?

Cho bốn điểm A,B,C và D như hình vẽ dưới đây.

Hãy nêu tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

8.4: Hình 8.13 mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên A,B,C,D và E,trong đó ta chỉ biết vj trí cảu điểm A.Hãy điền tên cảu các điểm còn lại, biết rằng :

1.D nằm trên 3 trong 4 đường thẳng

2.Ba điểm A,B,C thẳng hàng

3.Ba điểm B,D,E thẳng hàng

8.5: Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình sau .

 

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle