Giải sách KNTT toán 6 bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

HĐ1: Trang 48 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Qủa lắc nằm giữa ngọn nến và bóng của quả lắc ở trên tường.

Câu hỏi 1: Trang 48 toán 6 sách Kết nối tri thức

a. D nằm giữa hai điểm B và C

b. Hai điểm D,C nằm cùng phía đối với điểm B

c. Hai điểm D,A nằm cùng phía đối với điểm E

LT1: Trang 49 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Khi đó điểm A và điểm B có nằm cùng phía với điểm D

VD1: Trang 49 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Gọi I là giao điểm của BD và AC  ta có I là điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C , vừa nằm giữa hai điểm B và D.

Câu hỏi 2: Trang 49 toán 6 sách Kết nối tri thức

a. Các tia trong hình vẽ là : Ax ,Ay ,AB,,Bx ,By,BA.

b. Tia đối của Ax là Ay ,AB

Tia đối của Ay là Ax 

Tia đối của By là Bx ,BA

Tia đối của Bx là By

Tia đối của tia AB là Ax

Tia đối của tia BA là By.

LT2: Trang 49 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a. Các tia trong hình là :AB,BA,AC,CA,BC,CB.

b. Nếu điểm M nằm trên tia đối của tia AB thì điểm M có thuộc tia BA.

Thử thách nhỏ 1: 

Hình gồm điểm A và tất cả các điểm M nằm khác phía với điểm B đối với điểm A có là một tia .Tia đó có là tia đối của AB.

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

 
Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

8.6: Cho bốn điểm A,B,C,D cùng thuộc đường thẳng xy như hình 8.21. Trong các câu sau đây, câu nào đúng ?

1. Điểm B nằm giữa hai điểm A và điểm D 

2. Điểm A và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D

3. Điểm B nằm khác phía điểm A đối với điểm D

4. Điểm B và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D.

8.7: Quan sát hình 8.22 và cho biết :

 

a.Có tất cả bao nhiêu tia ? Nêu tên các tia đó.

b.Điểm B nằm trên các tia nào? Tia đối của chúng là tia nào ?

c.Tia AC và tia CA có phải là hai tia đối nhau không?

8.8: Cho điểm C nằm trên tia Ax ,điểm B nằm trên tia Cx .Biết rằng A,B,C phân biệt .Trong các câu sau đây ,câu bào đúng?

1.Điểm A nằm trên tia BC

2.Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA.

3.Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau

4.Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau.

8.9: Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng .

a.Em hãy viết tên các tia chứa hai trong ba điểm A,B,C.

b.Trong các tia đó ,tìm hai tia khác gốc có đúng một điểm chung.

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle