Giải sách KNTT toán 6 bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

HĐ1: Trang 51 toán 6 sách Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải:

Quãng đường người đi xe đạp đi qua trong hình 8.23 ,vạch thẳng nối từ điểm A đến điểm B.

HĐ2: Trang 51 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Điểm C nằm trên vạch thẳng màu đen.Điểm D nằm ngoài vạch thẳng màu đen.

Câu hỏi 1: Trang 51 toán 6 sách Kết nối tri thức
Các đoạn thẳng là : AB,BC,AC
 
LT1: Trang 52 toán 6 sách Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải:

a.Các đoạn thẳng là : AB,AC,BC.

b.Các đọa thẳng là: AB,AC,AD,BC,BD,CD.

VD1: Trang 52 toán 6 sách Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải:
Cần phải xây thêm ít nhất 10 cây cầu nối hai hòn đảo.

HĐ3: Trang 52 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Mặt bàn học của em dài khoảng 7 gang tay

HĐ4: Trang 52 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Chiều rộng,chiều dài của cuốn sách lần lượt là : 19 cm; 26,5 cm.

Câu hỏi 2: Trang 53 toán 6 sách Kết nối tri thức

Những đơn vị độ dài khác là : km;m;dm;hm;dam;inch....

HĐ5: Trang 53 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a.Đoạn thẳng AB có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng EG.

b.Đoạn thẳng AB có độ dài nhỏ hơn độ dài đoạn thẳng CD.

c..Đoạn thẳng CD có độ dài lớn hơn độ dài đoạn thẳng EG.

LT2: Trang 54 toán 6 sách Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải:

QM=PN 

QN=PM

VD2: Trang 54 toán 6 sách Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải:

Chiều dài cây bút nhỏ hơn chiều dài thước thẳng.

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

8.10: Dùng compa vẽ đường tròn tâm O có bán kính 2 cm.Gọi M và N là hai điểm tùy ý trên đường tròn đó.Hai đoạn thẳng OM và ON có bằng nhau không ?

8.11: Việt dung thước đo độ dài đoạn thẳng AB. Vì thước bị gãy mất một mẩu nên Việt chỉ có thể đặt thước để điểm A trùng với vạch 3 cm.Khi đó điểm B trùng với vạch 12 cm .Em hãy giúp Việt tính độ dài đoạn thẳng AB.

8.12: Bạn Nam dùng bước chân để đo chiều dài lớp học. Sau 12 bước liên tiếp kể từ mép tường đầu lớp thì còn khoảng nửa bước chân nữa là đến mép tường cuối lớp .Nếu mỗi bước chân của Nam dài khoảng 0,6 m thì lớp học dài khoảng bao nhiêu?

8.13: Hãy đo độ dài ( đơn vị milimet) rồi sắp xếp các đoạn thẳng trong hình 8.34 theo thứ tự tăng dần của độ dài.

8.14: Một cái cây đang mọc thẳng thì bị bão làm gãy phần ngọn. Người ta đo được phần ngọn bị gãy dài 1,75 m và phần thân còn lại dài 3 m .Hỏi trước khi bị gãy, cây cao bao nhiêu mét ?

8.14: Một cái cây đang mọc thẳng thì bị bão làm gãy phần ngọn. Người ta đo được phần ngọn bị gãy dài 1,75 m và phần thân còn lại dài 3 m .Hỏi trước khi bị gãy, cây cao bao nhiêu mét ?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle