Giải sách KNTT toán 6 bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

HĐ1: Trang 55 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Điểm gắn trục cách hai đầu thanh gỗ : 1,5m

HĐ2: Trang 55 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Khoảng cách điểm A đến mỗi đầu sợi dây là : 60 m

HĐ3: Trang 55 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Sau khi chạy được 1 giờ ,xe rời xa vị trí A : $\frac{1}{2}$.100 = 50 km

Cách vị trí B : 100-50=50 km.

Câu hỏi 1: Trang 55 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

I là trung điểm của AB

J không là trung điểm của CD

K không là trung điểm của EF

LT1: Trang 56 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Vì E là trung điểm của đoạn thẳng PQ nên ta có : PE=EQ= $\frac{12}{2}$=6 đơn vị

Vì F là trung điểm của đoạn thẳng PE nên ta có : PF=EF= $\frac{6}{2}$=3 đơn vị.

VD1: Trang 56 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Vì trục của vòng quay được coi là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cao nhất và thấp nhất của trục quay nên ta có khoảng cách từ điểm thấp nhất đến trục quay là:

60 :2=30 (m)

Trục quay đang nằm ở cao : 30+6=36 (m)

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

 
Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

8.15: Cho hình vẽ sau:

a. Em hãy dùng thước thẳng để kiếm tra xem điểm E có phải là trung điểm của đoạn thẳng Ac không

b. Kiểm tra xem E còn là trung điểm của đoạn thẳng nào khác có các đầu mút là các điểm đã cho

8.16: Tính độ dài của đoạn thẳng AB nếu trung điểm I của nó nằm cách mút A một khoảng 4,5 cm.

8.17: Cho bốn điểm A,B,C,D cùng nằm trên một đường thẳng sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB, D là trung điểm của đoạn thẳng AC. Biết rằng CD=2 cm, hãy tính độ dài của đoạn thẳng AB

8.18: Gỉa sử có một cây gậy và muốn tìm điểm chính giữa của cây gậy đó .Em sẽ làm thế nào nếu:

a.Dùng thước đo độ dài;

b.Chỉ dùng một sợi dây đủ dài.

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle