Giải sách KNTT toán 6 bài 36: Góc

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 36: Góc sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

Câu hỏi 1: Trang 58 toán 6 tập 2 Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Góc xOy có cạnh là Oy và Ox và đỉnh là điểm O

Góc xOz có cạnh là Oz và Ox và đỉnh là điểm O

Góc yOz có cạnh là Oz và Oy và đỉnh là điểm O

LT1: Trang 59 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

1.Các góc có đỉnh A ,B trong hình vẽ :

 \angle DAC ; \angle DAB; \angle BAC.

\angle ABC; \angle ABD; \angle BDC.

2.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài : Góc

a.Các góc có trong hình vẽ là :

∠ xAB ; ∠ BAy ; ∠ xAy

b.Trong các góc đó ∠ xAy là góc bẹt.

VD1: Trang 59 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Chiếc kéo cắt vải . Mở chiếc kéo ra ta thấy hình ảnh của một góc ,trong đó hai lưỡi kéo là cạnh của góc ,trụ của kéo là đỉnh của góc.

HĐ1: Trang 59 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Cầu thủ mang áo số 5 nằm trong góc sút.

HĐ2: Trang 59 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a. Điểm M nằm trong góc vừa cắt rời

b.Điểm N không  nằm trong góc vừa cắt rời

Câu hỏi 2: Trang 59 toán 6 tập Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Các điểm nằm trong góc mOn là : B; C.

LT2: Trang 60 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a.Các điểm nằm trong góc xOy là : P; M.

b.Điểm I có nằm trong góc xOy .Điểm K không nằm trong góc xOy.

VD2: Trang 60 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a. 10 và 2

b.2 và 8

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

 
Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

8.25: Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau:

8.26: Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên đường thẳng x, y. Gọi tên các góc bẹt tạo thành

8.27: Quan sát mặt đồng hồ dưới đây

Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch kim nào nằm trong góc tạo bở kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút

8.28: Cho ba tia chung gốc Oa, Ob và Oc, trong đó không có hia tia nào đối nhau. Hỏi có bao nhiêu góc có hai cạnh là hai trong ba tia đã cho?

8.29: Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh M trong hình vẽ sau:

8.30: Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C trên tờ giấy trắng rồi vẽ các đoạn thẳng AB, BC ,CA.

Em hãy tô màu phần hình chữ nhật trong của cả ba góc BAC, ACB, CBA

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle