Giải sách KNTT toán 6 bài 37: Số đo góc

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 37: Số đo góc sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

Câu hỏi 1: 

Góc mOn có số đo là 120 độ

LT1: Trang 62 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

1.

a.Số đo góc nAm là : 70 độ 

b.Số đo góc xOz là : 105 độ 

c.Số đo góc xMy là : 90 độ 

2.

Số đo của góc sút là : 20 độ 

HĐ: Trang 62 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Góc aOb có số đo nhỏ hơn 90 độ

Góc pMq có số đo bằng 90 độ

Góc mAn có số đo lớn hơn 90 độ

Câu hỏi 2: 

Một số hình ảnh góc nhọn, góc vuông ,góc tù , góc bẹt trong thực tế lần lượt là : góc kim đồng hồ chỉ 6 giờ 10 phút , góc tường trong nhà , góc kim đông hồ chỉ 10 giờ 25 phút, mặt bàn học.

LT2: Trang 63 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Góc nhọn ; góc vuông ; góc tù.

VD2: Trang 63 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

 

a.Số đo của các góc tạo bởi kim phút và kim giờ trong các mặt dông hồ trên theo thứ tự từ trái qua phải lần lượt là : 120 độ ; 90 độ ; 180 độ ; 60 độ.

b.

Góc vuông là :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

Góc nhọn là :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

Góc tù là :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

Góc bẹt là :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

 
Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

8.31: Cho các góc với số đo như dưới đây .

$\angle$ A = 63 độ ;         $\angle$ M = 135 độ ;        $\angle$ B=91 độ ;      $\angle$ T=179 độ.

Trong các góc đó , kể tên các góc nhọn , góc tù.

8.32: Quan sát các hình sau:

8.33: Quan sát hình ảnh mặt đồng hồ , em hãy tìm một thời điểm mà góc  tạo bởi kìm giờ và kim phút là :

a. Góc nhọn

b.Góc vuông

c.Góc tù

d.Góc bẹt.

8.34: Đo các góc trong tứ giác ABCD rồi tính tổng số đo các góc đó.

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle