Giải sách KNTT toán 6 bài 38: Dữ liệu và thu thập dữ liệu

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 38: Dữ liệu và thu thập dữ liệu sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

HĐ1: Trang 69 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a. Nhiệt độ cao nhất trong các ngày từ 11-14-2019 đến 20-4-2019 là : 34 , 29 , 28, 31 , 26 , 28 , 26 , 29 , 31 , 28.

b. Những ngày trong các ngày  từ 11-14-2019 đến 20-4-2019 dự báo không mưa là: 

ngày 13, 16, 18 , 19 , 20.

HĐ2: Trang 69 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

Thông tin là số là nhiệt độ cao nhất , nhiệt độ thấp nhất .

Thông tin không phải là số là : ngày có mây  không mưa , ngày mưa có mưa.

Câu hỏi 1:

Ví dụ dữ liệu về số  :

Chiều cao của các bạn học sinh trong lớp 9A là : 153 cm ; 154 cm ; 169 cm ; 178 cm ; 155 cm

Ví dụ về dữ liệu không phải là số :

Những ngày trong tháng 3 Liên đi học .

LT1: Trang 69 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

a. Dãy số liệu là : (1) Số học sinh các lớp 6 trong trường.

b. (2) Dữ liệu không hợp lí là : rượu vang 

Tranh luận: Trang 70 toán 6 sách Kết nối tri thức 

Em đồng ý với vuông và tròn.

LT2: Trang 71 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

1. Số điểm 8 của Nam Anh, Thanh Hằng, Đức Minh lần lượt là 2, 2, 1.

2. Từ bảng Hoa điểm tốt còn có thể thu được thông tin về số điểm 4, số điểm10 của ba bạn trong tổ Một.

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

 
Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

9.1: Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu , dữ liệu nào không phải là số liệu ?

1.Cân nặng của trẻ sơ sinh ( đơn vị tính là gam );

2.Quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế ;

3.Chiều cao trung bình của một số loại cây thân gỗ ( đơn vị tính là mét ).

9.2: Bản tin sau được trích từ báo điện tử Vietnamnet ngày 18-3-2020:

'' Như vậy , chỉ trong 12 ngày ,Việt Nam đã ghi nhận thêm 60 ca mắc mới covid - 19 trong đó có 24 người nước ngoài .Hiện Hà Nội là địa phương có nhiều ca mắc mới nhất , với 20 trường hợp , kế đó là Bình Thuận 9 ca , Thành phố Hồ Chí Minh 9 ca ".

Thay dấu "?" trong bảng sau bằng số liệu thống kê số ca mắc mới Covid-19 tại các địa phương tính đến ngày 18-3-2020

Địa phương Số ca mắc mới Covid-19
Hà Nội ?
Bình Thuận ?
Thành phố Hồ Chí Minh ?

9.3: Bảng sau cho biết số anh chị em ruột trong gia đình của 35 học sinh lớp 6A.

Số anh chị em ruột 0 1 2 3
Số học sinh 18 12 5 1

Hãy tìm điểm không hợp lí trong bảng thống kê trên.

9.4: Hãy tìm dữ liệu không hợp lí ( nếu có ) trong các dãy dữ liệu sau .

Thủ đô của một quốc gia châu Á:

Hà Nội               Bắc Kinh               Paris                Tokyo                 Đà Nẵng

9.5: Để hoàn thiện bảng sau , em sẽ sử dụng phương pháp thu nhập dữ liệu nào ?

Cây Môi trường sống Dạng thân Kiểu lá
Đậu      
Bèo tây      

9.6: Hãy lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu về phương tiện đến trường của các thầy cô giáo trong trường em .

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle