Giải sách KNTT toán 6 bài 40: Biểu đồ cột

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 40: Biểu đồ cột sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

LT1: Trang 78 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

1.a.

Thể loại Thần thoại  Truyền thuyết Cổ tích 
Số bạn yêu thích 10 20 15

b.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

2.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

LT2: Trang 79 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

1.a.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột           [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

Hai nhận xét trên phù hợp với thông tin từ biểu đồ 

Vì quan sát biểu đồ ta có:

+Cột biểu diễn tốc độ của Nai là cao nhất là 45 dặm/giờ.

+ 2 lần tốc độ tối đa của sóc  bằng 36 dặm/giờ xấp xỉ khoảng tốc độ tối đa của thỏ.

b. Loài có tốc độ tối đa từ 10 đến 19 dặm/giờ là : Sóc ; Gà rừng 

 Loài có tốc độ tối đa từ 40 đến 49 dặm/giờ là : Ngựa vằn ; Nai .

2.a.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

b. Từ năm 2014 đến năm 2017 , GDP của Việt Nam có xu hướng tăng.

Thử thách nhỏ:

Biểu đồ Minh vẽ có hợp lí . Các cột nằm dưới trục ngang thể hiện  tháng cửa hàng đó đang bị lỗ.

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

9.11: Ngày nào trong tuần An dành thời gian tự học ở nhà nhiều nhất?

9.12: Ngày nào trong tuần An không tự học ở nhà ?

9.13: Tổng thời gian trong tuần An tự học ở nhà là bao nhiêu phút?

9.14: Hoàn thiện biểu đồ nếu ngày Chủ Nhật An dành 50 phút tự học ở nhà.

9.15: Lập bảng thống kê thể hiện thời gian tự học ở nhà của An vào các ngày trong tuần.

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle