Giải sách KNTT toán 6 bài 41: Biểu đồ cột kép

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 41: Biểu đồ cột kép sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:

A. GIẢI BÀI TẬP GIỮA BÀI

LT1: Trang 83 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ kép

LT2: Trang 84 toán 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải:

1.

a. Cột màu xanh và màu hồng biểu diễn lượng mưa trung bình các tháng năm 2018 ở Tuyên Quang và Nha Trang.

b.Ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Tuyên Quang là : tháng 7 , tháng 8 , tháng 5 .

Thời gian mùa mưa ở Tuyên quang vào  mùa các tháng 7, 8 , 5.

Ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Nha Trang là : tháng 10 , tháng 11 , tháng 12.

Thời giam mùa mưa của Nha Trang là 10 , 11 , 12.

2.

a.Nước có chiều cao trung bình của nam cao nhất là : Nhật Bản

Nước có chiều cao trung bình của nam thấp nhất là : Việt Nam

b.Nước có chiều cao trung bình của nữ cao nhất là : Singapore

Nước có chiều cao trung bình của nữ thấp nhất là : Việt Nam

c.Nước có sự chênh lệch chiều cao của nam và nữ lớn nhất là : Hàn Quốc.

Tranh luận:

Cách vẽ giúp việc so sánh số liệu trông hai năm tại mỗi trạm thuận lợi , dễ dàng hơn là : Hình 9.22a

B. GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI

Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

9.18: Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018 

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất ?

9.19: Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018

Liệt kê ba tháng của hàng bán được nhiều quạt cây nhất ? 

9.20: Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018 

Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5,6,7 và ba tháng 10,11,12 rồi so sánh

9.22: Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018 

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa nào trong năm ?

9.21: Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018 

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa nào trong năm ?

9.23:Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê số lượng học sinh đạt điểm giỏi môn Văn và Toán của các lớp khối 6.

9.24: Bảng thống kê sau đây cho biết số lượng các bạn nam , nữ trong lớp yêu thích một số môn thể thao.

Từ bảng trên , em hãy thay dấu "?" bằng dữ liệu thích hợp để hoàn thiện biểu đồ ở hình 9.24.

 

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle