Giải sách KNTT toán 6 bài: Bài tập cuối chương VI

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài: Bài tập cuối chương VI sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:
Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

6.44: Thay số thích hợp vào dấu "?".

$\frac{-10}{16}$=$\frac{?}{56}$=$\frac{-20}{?}$=$\frac{50}{?}$

6.45: 

a. A=$\frac{-3}{14}$+$\frac{2}{13}$+$\frac{-25}{14}$+$\frac{-15}{13}$;

b.B=$\frac{5}{3}$.$\frac{7}{25}$+$\frac{5}{3}$.$\frac{21}{25}$-$\frac{5}{3}$.$\frac{7}{25}$.

6.46: Mẹ mua cho Mai một hộp sữa tươi loại 1000 ml .Ngày đầu Mai uống $\frac{1}{5}$ hộp ; ngày tiếp theo Mai uống tiếp $\frac{1}{4}$ .Hỏi :

a. Sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại bao nhiêu phần  ?

b. Tính lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày .

6.47: Một bác nông dân thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán .Bác đã bán được 20 kg, tức là $\frac{2}{5}$ số cà chua. Hỏi bác nông dân đã mang bao nhiêu kilogam cà chua ra chợ bán ?

6.47: Một bác nông dân thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán .Bác đã bán được 20 kg ,tức là $\frac{2}{5}$ số cà chua .Hỏi bác nông dân đã mang bao nhiêu kilogam cà chua ra chợ bán ?

6.48: Con người ngủ khoảng 8 giờ mỗi ngày .Nếu trung bình một năm có $365\frac{1}{4}$ ngày , hãy cho biết số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người .

6.49: Các phân số sau được sắp xếp theo một quy luật , hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật , rồi viết hai phân số liên tiếp .

  $\frac{1}{8}$,$\frac{1}{20}$,$\frac{-1}{40}$,$\frac{-1}{10}$,...,...

6.50: Trong hình dưới đây ,cân đang ở vị trí thăng bằng .

Đố em biết một viên gạch cân nặng bao nhiêu kg ?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle