Giải sách KNTT toán 6 bài: Bài tập cuối chương VIII

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài: Bài tập cuối chương VIII sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:
Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

8.39: Xem hình 8.55 rồi cho biết trong các khẳng định sau , khẳng định nào đúng , khẳng định nào sai ?

a. Điểm C thuộc đường thẳng d , hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d .

b. Ba điểm A , B , C không thẳng hàng .

c. Điểm F không thuộc đường thẳng m 

d. Ba điểm D , E , F không thẳng hàng .

8.40: Hình 8.56 thể hiện các quan hệ nào nếu nói về 

a. Ba điểm A ,B  và C?

b. Hai tia BA và BC?

c. Ba đoạn thẳng AB , BC  và AC?

8.41: Vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi tìm trung điểm của nó .

8.42: Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên. Em hãy

a.Kể tên các góc có trong hình vẽ .

b. Đo rồi chỉ ra các góc nhọn , góc tù.

8.43: Cho hình 8.57

a. Kể tên các tia có trong hình trên . Trong đó , hai tia nào là hai tia đối nhau ?

b. Kể tên các góc vuông , góc bẹt trong hình 8. 57

c. Nếu điểm B nằm trong góc yOx thì góc xOB là góc từ hay góc nhọn ?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle