Giải sách KNTT toán 6 bài: Luyện tập chung (trang 13)

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài: sách KNTT toán 6 tập 2. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn toán 6.
Bài giải:
Google:
giải toán 6 KNTT, giải toán 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức toán 6 tập 2, giải bài tập hợp toán 6 kntt

6.14: Quy đồng các mẫu phân số sau:

$\frac{5}{7}$ ; $\frac{-3}{21}$ ; $\frac{-8}{15}$

6.15: Tính đến hết ngày 31-12-2019, tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc là khoảng 14 600 000 hecta ,trong đó diện tích rừng tự nhiên khoảng 10 300 000 hecta , còn lại là diện tích rừng trồng. Hỏi diện tích rừng trồng chiếm bao nhiêu phần của tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc?

6.16: Dùng tính chất cơ bản của phân số ,hãy giải thích vì sao các phân số bằng nhau:

a. $\frac{20}{30}$ và $\frac{30}{45}$

b. $\frac{-25}{35}$ và $\frac{-55}{77}$

 

6.17: Tìm phân số lơn hơn 1 trong các phân số sau rồi viết chúng dưới dạng hỗn số

$\frac{15}{8}$ ; $\frac{47}{4}$ ; $\frac{3}{7}$

6.18: Viết các hỗn số $4\frac{1}{13}$; $2\frac{2}{5}$ dưới dạng phân số

6.19: Tìm số nguyên x, biết $\frac{-6}{x}$ = $\frac{30}{60}$

6.20: Một bộ 5 chiếc cờ lê như hình bên có thể vặn được 5 loại ốc vít có các đường kính là :

$\frac{9}{10}$ cm; $\frac{4}{5}$ cm ; $\frac{3}{2}$ cm ; $\frac{6}{5}$ cm ;  $\frac{1}{2}$ cm

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle