Giải thích nghĩa của các thành ngữ sau: "hô mưa gọi gió", "oán nặng thù sâu". Trong mỗi thành ngữ, các từ ngữ được sắp xếp theo kiểu: "hô" - "gọi", "mưa" - "gió", "oán" - "thù", "nặng" - "sâu". Hãy tìm thêm một số thành ngữ...

Câu hỏi và đề bài:

Câu 4. Giải thích nghĩa của các thành ngữ sau: hô mưa gọi gió, oán nặng thù sâu. Trong mỗi thành ngữ, các từ ngữ được sắp xếp theo kiểu đan xen: hô - gọi, mưa - gió, oán - thù, nặng - sâu. Hãy tìm thêm một số thành ngữ được tạo nên bằng cách đan xen các từ ngữ theo cách tương tự.

Bài giải:

Giải thích nghĩa của các thành ngữ sau:

  • Hô mưa gọi gió: người có sức mạnh siêu nhiên, có thể làm được những điều kỳ diệu, to lớn
  • Oán nặng thù sâu: sự hận thù sâu sắc, khắc cốt ghi tâm, ghi nhớ ở trong lòng, không bao giờ quên được.

Trong mỗi thành ngữ, các từ ngữ được sắp xếp theo kiểu đan xen: hô - gọi, mưa - gió, oán - thù, nặng - sâu.

Thành ngữ được tạo nên bằng cách đan xen các từ ngữ theo cách tương tự đó là:

+ Góp gió thành bão (góp-thành, gió-bão).

+ Ăn gió nằm sương (ăn - nằm, gió - sương).

+ Dầm mưa dãi nắng/ Dãi nắng dầm mưa (dãi - dầm, mưa - nắng).

+ Đội trời đạp đất (đội - đạp, trời - đất).

+ Chân cứng đá mềm (chân - đá, cứng - mềm).

+ Ăn to nói lớn (ăn - nói, to - lớn).

+ v.v...

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle