Hãy kể tên các dụng cụ có trong lớp học hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng không tái tạo.

Câu hỏi và đề bài:

B. KHÁM PHÁ

I. Nguồn năng lượng trong tự nhiên

Hãy kể tên các dụng cụ có trong lớp học hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng không tái tạo.

Bài giải:

Đồ dùng hoạt động bằng nguồn năng lượng tái tạo:

  • Máy nước nóng năng lượng Mặt Trời
  • Chong chóng
  • Bóng đèn
  • Quạt

Đồ dùng hoạt động bằng nguồn năng lượng không tái tạo:

  • Xe máy
  • Bếp gas
  • Lò sưởi

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle