Hãy liệt kê những bộ phận tạo thành văn bản Trái Đất - cái nôi của sự sống là một văn bản?

Câu hỏi và đề bài:

Câu 2. Hãy liệt kê những bộ phận tạo thành văn bản Trái Đất - cái nôi của sự sống là một văn bản?

Bài giải:

Liệt kê những bộ phận tạo thành văn bản Trái Đất - cái nôi của sự sống là một văn bản:

  • Nhan đề
  • Đề mục
  • Các đoạn văn
  • Tranh minh họa

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle