Hãy nêu một số hành động của con người làm ô nhiễm môi trường không khí và nước.

Câu hỏi và đề bài:

2/ Hãy nêu một số hành động của con người làm ô nhiễm môi trường không khí và nước.

Bài giải:

2/ Một số hành động của con người làm ô nhiễm môi trường không khí và nước:

  • Thải nước thải sinh hoạt ra ao, hồ, sông
  • Đổ rác bừa bãi, gây mùi hôi thối khó chịu
  • Sử dụng các loại phương tiện giao thông cá nhân thải nhiều khí cacbonic 
  • Xây dựng các công trình gây ô nhiễm không khí
  • Sử dụng lãng phí và bừa bãi nguồn nước

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle