Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống.

Câu hỏi và đề bài:

2/ Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống.

Bài giải:

2/ Một số ví dụ cụ thể về vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống:

  • Xác định được vị trí địa lí một điếm nào đó trên mặt đất (toạ độ địa lí), ở vào đới khí hậu nào,...
  • Dùng để chỉ đường.
  • Dùng trong các ngành kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp, du lịch,...
  • Dùng trong quân sự

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle