Hãy nêu một số ví dụ về chất ở thể rắn, lỏng và khí mà em biết. Em có thể dùng chất ở thể lỏng để tạo nên vật có hình dạng cố định không?

Câu hỏi và đề bài:

I. Các thể của chất: thể rắn, thể lỏng và thể khí

* Câu hỏi:

Câu 1. Hãy nêu một số ví dụ về chất ở thể rắn, lỏng và khí mà em biết

Câu 2. Em có thể dùng chất ở thể lỏng để tạo nên vật có hình dạng cố định không?

Bài giải:

Câu 1.

  • Chất ở thể rắn: đá, sắt, chì, ...
  • Chất ở thể lỏng: dầu ăn, nước, thủy ngân, ...
  • Chất ở thể khí: khí oxi, khí gas, hơi nước, ...

Câu 2. Có thể dùng chất ở thể lỏng để tạo nên vật có hình dạng cố định. Ví dụ như làm đông lạnh nước ta được nước đá có hình dạng cụ thể.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle