Hãy nêu những hoạt động của con người nhằm hạn chế tác hại của các hiện tượng tự nhiên mà em biết.

Câu hỏi và đề bài:

Câu 2. Hãy nêu những hoạt động của con người nhằm hạn chế tác hại của các hiện tượng tự nhiên mà em biết.

Bài giải:

Những hoạt động của con người nhằm hạn chế tác hại của các hiện tượng tự nhiên mà em biết: trồng cây gây rừng, xây đập chống lũ,...

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle