Hãy viết một đoạn văn mô tả cấu trúc của Trái Đất.

Câu hỏi và đề bài:

2/ Hãy viết một đoạn văn mô tả cấu trúc của Trái Đất. 

Bài giải:

Cấu trúc Trái Đất gồm ba phần: lớp vỏ Trái Đất, lớp Manti, nhân Trái Đất. Lớp vỏ Trái Đất nằm ngoài cùng, có độ dày khoảng 15 – 70km (gồm: vỏ lục địa: từ mặt đất đến 70 km, vỏ đại dương: từ mặt đất đến 5 km). Vỏ trái đất cứng, rất mỏng, gồm 3 loại đá: trầm tích (dày mỏng không đều, không liên tục), đá Granít (là nền các lục địa), đá Bazan (thường lộ ra ở đáy đại dương). Lớp Manti nằm ở giữa (từ lớp Vỏ đến 2900 km), chiếm 80% thể tích, 68,5% khối lượng Trái Đất. Lớp manti rất đậm đặc, quánh dẻo, vật chất ở trạng thái rắn. Thạch quyển : Vỏ Trái Đất và phần trên lớp Manti (sâu khoảng 100km), gồm nhiều loại đá khác nhau, tạo thành lớp vỏ cứng ở ngoài cùng của Trái Đất. Trong cùng là phần nhân (từ 2900 km đến 6370 km) có độ dày khoảng 3470 km. Phần nhân có đặc điểm là: vật chất ở trạng thái lỏng. Vật chất ở trạng thái rắn thành phần hóa học chủ yếu là Ni, Fe. Nhân Trái Đất gồm: nhân ngoài: (từ 2900 km đến 5100 km) và nhân trong (từ 5100 km đến 6370 km).

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle