Hãy xây dựng đường thời gian từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy

Câu hỏi và đề bài:

3. Trung Quốc từ thời nhà Hán đến thời nhà Thủy (2006 TCN - thế kỷ VII)

Hãy xây dựng đường thời gian từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy

Bài giải:

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle