a. Hình ảnh bên gợi cho em nhớ tới sự việc nào xảy ra ở nước ta? b. Trước sự kiện đó, Nhà nước và Nhân dân ta đã có những hành động gì?

Câu hỏi và đề bài:

1. Khởi động 

Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:

Bài giải:

a) Hình ảnh gợi cho em nhớ tới sự kiện: lũ lụt miền trung

b) Trước sự việc đó, Nhà nước và Nhân dân ta đã có những hành động: hỗ trợ tiền và đồ ăn cho nhân dân, thực hiện di dân cho những hộ ở vùng thấp.
c) Cảm xúc của em là cảm thấy rất tự hào vì mình là người Việt Nam, và biết ơn nhà nước, những nhà tài trợ, các nhà hảo tâm cũng như cá nhân mỗi tổ chức...

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo