Kể tên một số loài thực vật, động vật ở các đới mà em biết

Câu hỏi và đề bài:

2. Sự đa dạng của sinh vật trên lục địa

Đọc thông tin và các hình ảnh trong mục 2, em hãy:

1/ Kể tên một số loài thực vật, động vật ở các đới mà em biết

 

Bài giải:

1/ Kể tên một số loài thực vật, động vật ở các đới mà em biết

- Đới nóng:

+ Động vật: ngựa, khỉ, nai, voi, hươu, tê giác, tuần lộc, sóc, dê...

+ Thực vật: Xa van, cây dừa, cây bàng, cây cao su, hồ tiêu, bông, lúa, khoai, ngô...

- Đới lạnh: 

+ Động vật: hải cẩu, chim cánh cut, tuần lộc, gấu trắng, cá voi, cáo bạc, ...

+ Thực vật: cỏ, rêu, địa y, cây lá kim

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle