Kể tên một số sinh vật trong hình 22.1. Từ đó, em hãy nhận xét về thế giới sống

Câu hỏi và đề bài:

1. Sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống

 • Kể tên một số sinh vật trong hình 22.1. Từ đó, em hãy nhận xét về thế giới sống

 • Thế giới sống có thể được phân loại theo những tiêu chí nào? Trên cơ sở đó, em hãy phân loại các sinh vật trong hình 22.1
Bài giải:
 • Một số sinh vật trong hình 22.1: khỉ, nhện, rùa, bọ, cá, chim, vi khuẩn, cây sương xỉ, cây thông, hoa sen

Nhận xét: Thế giới sống vô cùng đa dạng và phức tạp

 • Các cách phân loại thế giới sống: 
  • Theo đặc điểm tế bào
   • Tế bào nhân sơ: khỉ, chim, rùa, nhện, bọ, cá
   • Tế bào nhân thực: cây dương xỉ, cây thông, cây hoa sen
  • Theo môi trường sống:
   • môi trường nước: cá, rùa, hoa sen, vi khuẩn
   • môi trường cạn: khỉ, nhện, bọ, cây dương xỉ, cây thông
  • Theo mức độ tổ chức cơ thể:
   • cơ thể đơn bào: vi khuẩn
   • cơ thể đa bào: khỉ, nhện, rùa, bọ, cá, chim, cây dương xỉ, cây thông, cây hoa sen

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle