Kể tên vật sống và vật không sống mà em quan sát được trong hình trên. Những đặc điểm nào giúp các em nhận ra một vật sống?

Câu hỏi và đề bài:

* Hoạt động: Nhận biết và mô tả đặc điểm cơ thể sống

Quan sát hình 22.2 và thảo luận nhóm các nội dung sau:

Câu 1. Kể tên vật sống và vật không sống mà em quan sát được trong hình trên. Những đặc điểm nào giúp các em nhận ra một vật sống?

Câu 2: Để chuyển động trên đường, một chiếc oto hoặc xe máy cần lấy khí oxygen để đốt cháy xăng và thảo ra khí carbon dioxide. Vậy, vật sống giống với oto hoẵ xe máy ở đặc điểm nào? Tại sao ô tô và xe máy không phải là vật sống?

Bài giải:

Câu 1: Các cơ thể sống: 2 chú khỉ, em bé, cây cỏ

  • Vật không sống: tường, hàng rào
  • Những đặc điểm  giúp các em nhận ra một cơ thể sống là tại các cá thể sẽ diễn ra các hoạt động sống cơ bản như cảm ứng, dinh dưỡng, sinh trưởng, sinh sản

Câu 2: Để chuyển động trên đường, một chiếc oto hoặc xe máy cần lấy khí oxygen để đốt ra khí carbon dioxide. Vậy, cơ thể sống giống với oto hoặc xe máy ở đặc điểm nào? Tại sao oto và xe máy không phải cơ thể sống?

Cơ thể sống giống với oto hoặc xe máy ở đặc điểm cũng cần sử dụng khí oxygen sử dụng đảm bảo duy trì sự sống và hoạt động, con người cần oxygen để hô hấp còn oto dùng oxygen để hoạt động được

Nhưng oto và xe máy không được xem là một cơ thể sống vì những hoạt động sống cơ bản khác như sinh sản, cảm ứng và vận động hay sinh trưởng đều không thực hiện được

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle