Kết quả quan sát cơ thể đơn bào....

Câu hỏi và đề bài:

Câu 1: Kết quả quan sát cơ thể đơn bào

a. Dựa vào kết quả quan sát tiêu bản sinh vật trong nước ao (hồ), em hãy hoàn thành bằng thu hoạch theo mẫu sau:

Tên sinh vật quan sát được

Vẽ hình

 

 

 

 

b. Kể tên các cơ thể đơn bào có khả năng quang hợp mà em quan sát thấy. Dấu hiệu nhận biết chúng là gì?

Câu 2: Dựa vào kết quả quan sát mô hình hoặc tranh, ảnh một số hệ cơ quan trong cơ thể người, hoàn thành bảng theo mẫu:

                   Đặc điểm

Hệ cơ thể

Các cơ quan cấu tạo

Vị trí trên cơ thể

Hệ tiêu hóa

 

 

Hệ tuần hoán

 

 

Hệ thần kinh

 

 

Câu 3: Từ kết quả quan sát các cơ quan của một số cây, hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Tên cây

Cơ quan quan sát được

Mô tả

 

 

 

 

 

 

Bài giải:

Câu 1: Các em tự quan sát và vẽ tranh

Câu 2:

                   Đặc điểm

Hệ cơ thể

Các cơ quan cấu tạo

Vị trí trên cơ thể

Hệ tiêu hóa

Miệng, ống tiêu hóa ( thực quản, dạ dày, ruột, trực tràng, hậu môn) và tuyến tiêu hóa (gan, tụy, túi mật)

Kéo dài từ phần đầu qua khoang ngự và khoang bụng ( phần thân)

Hệ tuần hoán

Tim, mạch máu, máu (hệ mạch)

Tim nằm ở khoang ngự, hệ mạch chạy khắp cơ thể

Hệ thần kinh

Não, tủy sống và các dây thần kinh

Não nằm ở phần đầu, tủy sống chạy dọc bên trong xương sống, còn các dây thần kinh phân bố khắp cơ thể

Câu 3:

Tên cây

Cơ quan quan sát được

Mô tả

Cây hành lá

- Rễ

- Thân

- Lá

- Rễ dạng chùm, gồm nhiều rễ nhỏ màu trắng

- Thân: ngăn, phần cứng nối giữa rễ và phần bẹ lá

- Lá: hình ống màu xanh với phần bẹ màu trắng xếp chồng lên nhau

Cây ớt

- Rễ

- Thân

- Lá

- Hoa

- Quả

- Rễ: dạng rễ cọc, có một rễ cái và nhiều rễ con

- Thân: phần dưới cứng (hóa gỗ), phân nhánh nhiều,…

- Lá: đơn, mọc so le, thuân dài, đầu nhọn

- Hoa: màu trắng, mọc riêng lẻ ở kẽ lá

- Qủa: thon, nhọn đầu, có thể có nhiều màu như đỏ, vàng,…

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle