Khái niệm lịch sử được hiểu như thế nào? Nêu ví dụ cụ thể

Câu hỏi và đề bài:

1. Lịch sử là gì?

Khái niệm lịch sử được hiểu như thế nào? Nêu ví dụ cụ thể

Bài giải:

Lịch sử là tất cả những gì đã xảy ra và lịch sử còn được hiểu là một khoa học nghiên cứu và phục dựng lại quá khứ.

Ví dụ:

  • Quá trình hình thành và phát triển của loài người (từ vượn thành người)
  • Lịch sử xây dựng và phát triển của đất nước Việt Nam
  • Các triều đại nhà Triệu, Đinh, Lý, Trần

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle