Khi gặp một từ ngữ mới trong văn bản, trước khi dùng từ điển để tra cứu, có thể dựa vào nghĩa của những yếu tố tạo nên từ ngữ đó để suy đoán nghĩa của nó...

Câu hỏi và đề bài:

Nghĩa của từ ngữ

Câu 1. Khi gặp một từ ngữ mới trong văn bản, trước khi dùng từ điển để tra cứu, có thể dựa vào nghĩa của những yếu tố tạo nên từ ngữ đó để suy đoán nghĩa của nó. Chẳng hạn, nhờ biết được gia là "nhà", tài là "của cải", có thể suy đoán được gia tài là "của cải đông của một người hay một gia đình".

Vận dụng cách trên để suy đoán nghĩa của các từ ngữ sau: gia cảnh, gia bảo, gia chủ, gia dụng, gia đạo, gia sản.

Bài giải:
  • Gia cảnh: Gia là "nhà", cảnh là "cảnh ngộ", "hoàn cảnh". Gia cảnh là "hoàn cảnh khó khăn của gia đình".
  • Gia bảo: Gia là "nhà", bảo là "bảo vật", "bảo bối". Gia bảo là "báu vật của gia đình".
  • Gia chủ: Gia là "nhà", chủ là "người đứng đầu". Gia chủ là "chủ nhà".
  • Gia dụng: Gia là "nhà", dụng là "vật dụng", "đồ dùng". Gia dụng là "đồ dùng vật trong trong gia đình".
  • Gia đạo: Gia là "nhà", đạo là "đạo lý". Gia đạo là "lề lối, phép tắc trong gia đình".
  • Gia sản: Gia là "nhà", sản là tài sản. Gia sản là "tài sản của gia đình".

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle