Làm việc theo nhóm: Hãy sưu tầm tư liệu và xây dựng một bài giới thiệu bằng hình ảnh kèm theo lời chủ giải thể hiện quá trình phát triển của nguời nguyên thuỷ trên thế giới hoặc ở Việt Nam.

Câu hỏi và đề bài:

3/ Làm việc theo nhóm: Hãy sưu tầm tư liệu và xây dựng một bài giới thiệu bằng hình ảnh kèm theo lời chủ giải thể hiện quá trình phát triển của nguời nguyên thuỷ trên thế giới hoặc ở Việt Nam.

Bài giải:

3/ HS tự làm

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle