Liệt kê những kiến thức tiếng Việt mà em đã được học trong Ngữ văn 6, tập hai. Hãy cho biết những kiến thức tiếng Việt ấy đã giúp em đọc, viết, nói và nghe như thế nào.

Câu hỏi và đề bài:

Câu 4. Liệt kê những kiến thức tiếng Việt mà em đã được học trong Ngữ văn 6, tập hai. Hãy cho biết những kiến thức tiếng Việt ấy đã giúp em đọc, viết, nói và nghe như thế nào.

Bài giải:

Liệt kê những kiến thức tiếng Việt mà em đã được học trong Ngữ văn 6, tập hai: 

  • Công dụng của dấu chấm phẩy
  • Cách lựa chọn từ ngữ trong câu
  • Trạng ngữ
  • Đặc điểm và các loại văn bản
  • Từ mượn

Những kiến thức tiếng Việt ấy đã giúp em trong cách viết, nói, nghe được linh hoạt hơn, sinh động hơn và dùng ngữ pháp để viết được chính xác hơn.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle