Lượng mưa trung bình năm của Việt Nam là bao nhiêu?

Câu hỏi và đề bài:

4/ Lượng mưa trung bình năm của Việt Nam là bao nhiêu?

Bài giải:

4/ Lượng mưa trung bình năm của Việt Nam là : 1 500 - 2 000 mm

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle