Nêu bằng chứng cụ thể để khẳng định "Trái Đất - cái nôi của sự sống" là một văn bản?

Câu hỏi và đề bài:

Văn bản và đoạn văn

Câu 1. Nêu bằng chứng cụ thể để khẳng định Trái Đất - cái nôi của sự sống là một văn bản?

Bài giải:

Bằng chứng cụ thể để khẳng định Trái Đất - cái nôi của sự sống là một văn bản:

  • Trái Đất - cái nôi của sự sống có các yếu tố: Nhan đề, đề mục các phần (5 phần), có 5 đoạn văn và 2 bức tranh minh họa cho nội dung văn bản.
  • Văn bản được triển khai theo quan hệ nguyên nhân - kết quả.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle