Nêu đặc điểm giống và khác nhau giữa sự bay hơi và sự ngưng tụ. Nêu điểm giống và khác nhau giữa sự bay hơi và sự sôi?

Câu hỏi và đề bài:

2. Sự hóa hơi và sự ngưng tụ

* Câu hỏi:

Câu 1: Nêu đặc điểm giống và khác nhau giữa sự bay hơi và sự ngưng tụ

Câu 2: Nêu điểm giống và khác nhau giữa sự bay hơi và sự sôi

Bài giải:

Câu 1: Đặc điểm giống và khác nhau giữa sự bay hơi và sự ngưng tụ

Khác nhau:

  • Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí
  • Sự ngưng tụ là quá trình chuyển từ thể khí sang thể lỏng

Câu 2: Điểm giống nhau: đều là sự bay hơi và sự sôi

Điểm khác nhau :

  • Sự bay hơi : chất lỏng chỉ bay hơi trên mặt thoáng và sự bay hơi thì có thể xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào. Xảy ra chậm, khó quan sát.
  • Sự sôi : chất lỏng vừa bay hơi trong lòng chất lỏng tạo ra các bọt khí vừa bay hơi trên mặt thoáng và sự sôi chỉ xảy ra ở một nhiệt độ nhất định tùy theo chất lỏng. Xảy ra nhanh, dễ quan sát.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle